Product Camp Workshopları

Product Camp, INVERTIV’in ATÖLYE iş birliği ve Sherpa Blog desteği ile düzenlediği bir workshop serisidir. Workshoplar, “Uçtan Uca Ürün Yönetimi ve Deneyim Tasarımı” temasına sadık kalarak birçok farklı konuyu kapsayan serinin Güz Dönemi workshopları belirlendi:

 1. Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon – 6 Ekim
 2. Oyunlaştırma Tasarımı – 10 Kasım
 3. Dijital Ürün Tanımlama – 8 Aralık

ATÖLYE’nin Bomontiada’daki eğitim salonlarında gerçekleştirilecek workshoplar için biletler satışa çıktı.

Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon, 6 Ekim Cumartesi

Dijital ürünler, tarih boyunca tüm ürün geliştirenlerin hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirdi: Ürün ve müşteri hakkında sürekli ve anlık veri elde edebilmek. Ürün geliştiricilerin sürekli ve anlık veri elde etme hayali ürünlerini sürekli iyileştirme isteğinden ileri gelir. Dijital ürünler ile elde edilen bunca veriye rağmen iyileştirmelerin beklenen seviyede olmadığı açık. Peki neden?

Bu sorunun temelinde veri denince akla sadece “sayısal” verinin gelmesi ve verinin tüm sorularımıza cevap verebileceği yanılgısı var. Oysa ki veri çoğu zaman sadece durumu tarif eder. Karar vermek için halen kendi fikirlerimizi üretmemiz gerekir. Dolayısıyla, veriden hareketle verilen kararlar halen önyargı barındırır. İşte bu sebeple hem sayılabilir hem sayılamaz verinin nasıl üretilmesi gerektiği ve ne amaçlara hizmet ettiğini anlamak gerekir. Bununla da yetinmeyip veriden fikir geliştirmeye ve optimizasyona geçişi sağlamak gerekir.

Neden Katılmalısınız?

Ürün geliştirme faaliyeti sürekli bir iyileştirme gerektirir. Artan rekabet, müşteri beklentileri ve gelişen teknoloji bunu zorunlu kılar. İyileştirmelerin yanı sıra yeni çözümler üretmek için de veriyi doğru biriktirme, anlamlandırma ve aksiyon kararları alabilmek gerekir. Bu noktada hem sayısal hem de sözel veriyi yönetme ve kullanma bilgisi daha doğru ve güvenilir kararlar verebilmekte çok kritik bir yer tutar.

Ne Öğreneceksiniz?

 • Veri Üretimi

  • Kalitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Kantitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?

  • Analitik araçlarının genel yapısı ve çalışma mantığı nasıldır?

 • Veri Anlamlandırma

  • Hedef ve metrik belirleme. Goal Based Metrics uygulaması.

  • UX metrikleri. HEART Metrics uygulaması.

  • Önemli Analitik Kavramları ve Temel Raporlar

  • Temel Matematik Bilgisi

  • Kalitatif Veri Analizi

  • Kantitatif Veri Analizi

  • Kalitatif & Kantitatif Sentezi. Case Study incelemesi

 • Optimizasyon

  • Optimizasyon Temelleri

  • Hipotez Geliştirme ve Önceliklendirme

  • Prototipleme ve Test Etme

Ürün Yönetimi ve Tasarımında Veri Kullanımı ve Optimizasyon

Sadece 20 kişilik kontenjanı olan bu workshopı kaçırmayın.

Oyunlaştırma Tasarımı – 10 Kasım Cumartesi

Kullanıcıların iş hedefleri doğrultusunda motive edilmesi için oyunlardan tanıdığımız kurguların kullanılmasına oyunlaştırma denir. Oyunlaştırma kullanıcı deneyimi tasarımı ile birlikte kurgulandığında en büyük faydayı sağlar. Bu workshop kullanıcı deneyimi tasarımı ve oyunlaştırma tasarımını bir araya getirerek “doğru oyunlaştırma”yı deneyimlemeyi sağlar. 

Neden Katılmalısınız?

Oyunlaştırma, eBay, Facebook, Paypal, Instagram gibi birçok firmanın hem iç süreçlerinde hem de müşterilerine sundukları ürünlerde faydalandıkları bir motivasyon çözümü aracıdır. Rekabetin ve müşteri beklentilerinin sürekli arttığı bir çağda sadece “iyi bir kullanıcı deneyimi” ile yeni müşteri elde etmek, mevcut müşterileri elde tutmak ya da çalışanları motive etmek mümkün değildir. Oyunlaştırma, bu hedefler için gereken ekstra motivasyonu elde etmek için en faydalı yöntemlerin başında gelir.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Oyun Nedir?
 • Motivasyon Nedir?
 • Oyunlaştırma Nedir?

 

 • Oyunlaştırma Ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  • Örnek İncelemeleri
 • Oyunlaştırma ve İlgili Diğer Kavramlar
  • Lean, Agile, Growth Hacking, Design Thinking

 

 • Oyunlaştırma Tasarımı Uygulaması
  • Octalysis ile Motivasyon Kaynakları Belirleme
  • Bartle ile Oyuncu Tipleri Belirleme
  • Proto Persona Oluşturma
  • OKR ile İş Hedefleri Belirleme ve Hedef Davranışları Belirleme
  • HOOK Model ile Davranış Döngüleri Tasarlama

Oyunlaştırma Tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımı ile oyunlaştırma birlikte.

Dijital Ürün Tanımlama – 8 Aralık Cumartesi

Dijital ürün geliştirme henüz çok genç ve son derece karmaşık bir iştir. Buna müşterilerin sürekli yükselen beklentileri, hızlı gelişen teknolojiyi ve teknolojiyi dizginlemeye çalışan regülasyonların yarattığı karmaşayı eklediğimizde ürün tanımlama ve tasarlama konusu daha da kritik bir hale gelir.  En kritik alan ise kullanıcıların ürünü daha hızlı benimsemesi, etkin bir şekilde kullanması ve yaşadıkları deneyimden etkilenerek başkalarını da ürünü kullanmaya davet etmesi başlıklarını içeren kullanıcı deneyimi alanıdır.

Bu workshop ile hedeflenen kullanıcı deneyimini sağlayacak ve yazılım geliştirmeyi kolaylaştıracak şekilde ürün tanımlamanın inceliklerini deneyimleyeceksiniz.

Neden Katılmalısınız?

Design Thinking, Service Design, UX Design gibi kavramlar ürünlerin hangi problemi, hangi müşteri için nasıl çözdüğünü keşfetmeyi ve tasarlamayı sağlar. Ancak dijital ürünlerin hayata geçmesi için kullanıcı odaklı bir tasarım yetmez. Bu tasarımı yazılım üretmeye yönelik bir ürün tanımı ile desteklemek gerekir. Böyle bir tanımın olmaması  durumda ürünlerin tasarlanan şekilde ve planlanan sürelerde üretilmesi mümkün değildir.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Strateji ve Araştırmadan Ürün Tanımlamaya Geçiş
 • Ürün Tanımlamanın Amacı Ve Genel Tarifi
 • Ürün Tanımlamanın Bileşenleri

 

 • Temel Ürün Tanımı Çıktıları
  • Job Story, User Story, Use Case uygulamaları
  • User Flow ve Task Flow uygulamaları
  • Test Case uygulaması
 • Akış Tasarımı Uygulaması
  • Shorthand For UI Uygulaması
 • Temel Tasarım Bilgisi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Modelleri
  • Temel Arayüz Tasarımı Bilgisi
  • Arayüz Prototipleme

Dijital Ürün Tanımlama

Hızlı ürün geliştirmek için doğru tanımlama gerekir.

Tüm Workshopları İnceleyin

Tüm Workshoplara Git

Kuruma Özel Eğitim Talep Edin

Kuruma Özel Workshop Oluşturun