DestinationWorkshop

Ürün Stratejisi Oluşturma Atölyesi Ardından

Güneşli bir cumartesi gününde, haftanın tüm yorgunluğu ve Cuma gecesi aktivitelerinin üzerine, 5 saat, 12 metot ve bolca yazıp çizme ardından gülen yüzler görmek günün en büyük ödülü oldu. Katılımcılarımız arasında Arabam.com, Avansas, Datassist, Emlakjet, Epigra, Joker Menü, Koç Finans, Kworks, Logo, Techde, Zingat firmalarından ürün insanları vardı.

17 Mart Cumartesi gerçekleşen 5 Steps To A Unique Product Strategy konulu atölyede ürün stratejisi kurmanın en temel 5 bileşenini uygulamalar ile inceledik.

Ürün Stratejisinin 5 Bileşeni

  1. Müşterileri Anlamak
  2. Pazarı Anlamak
  3. Rakipleri Anlamak
  4. Markamızı Anlamak
  5. İş Hedeflerini Belirlemek

 

Product Camp Başlıyor

  
 
Ürün yönetimi temelleri, ürün stratejisi, araştırma, fikir geliştirme ve prototipleme, ürün tanımlama, ürün yönetiminde veri kullanımı ve bağlılık yaratan ürünler tasarlama gibi ürünün her yanını ele alacağımız Product Camp başlıyor. Product Camp, uçtan uca ürün yönetimi ve deneyim tasarımı workshop’ları ile sadece kullanılabilir değil aynı zamanda sonuç üreten ürünler geliştirmenizi amaçlıyor. ATÖLYE ve INVERTIV iş birliğinde gerçekleşen 3 Adımda Benzersiz Ürün Stratejisi Oluşturma başlıklı workshop 21 Temmuz Cumartesi günü 10:00 – 19:00 saatleri arasında ATÖLYE’de gerçekleşecek

Product Camp – Ürün Stratejisi Workshop Biletleri 

Noktaları Birleştirmek

noktaları birleştirme oyunu

 

Bu bileşenleri sadece kendi başlarına değil birbirleri ile olan ilişkileri üzerinden inceledik. Ancak bu ilişkisel yapı sayesinde fikir değil sonuç üretecek bir yapıya erişmek mümkün. İlişkisel yapının nasıl olup da fikirden sonuca geçiş sağladığını anlatmak için yukarıdaki “connecting the dots” oyunu görseli iyi bir analoji teşkil ediyor. Ürün stratejisini geliştirirken bu 5 bileşeni birlikte ele almadığımızda yukarıdaki görseldeki gibi birkaç ipucu ve birçok önemli noktayı elde etmiş ancak anlam çıkaramamış bir durumda kalırız. Evet bir taraftan müşteri empatisi kuruldu, diğer yandan rakipler incelendi, trendlere bakıldı, pazar belirlendi… peki şimdi ne yapacağız? İşte asıl strateji kurma aksiyonu bu noktada gerçekleşir. Tüm bu noktaları alıp adım adım nasıl birleştireceğimizi bilmek gerek. Bu da ancak tüm bu noktaları daha önceden tanımladığımız bir çerçeve içerisinde ele aldığımızda mümkün.

noktaları birleştirme oyunu

 

 

 

Ürün stratejisi için bu çerçeveyi kullanıcı yolculuğundaki en önemli değer üretme adımlarını keşfetmek (1. bileşen) ve bunların hangilerini, nasıl sahiplenebileceğimizi belirlemek (2, 3, 4, ve 5. bileşenler) oluşturur. Atölye boyunca Job Stories, Proto Persona, Trend Matching, Competitor Benchmarking gibi 12 aracı kullanarak strateji belirlerken kullanacağımız noktaları ve bunları nasıl birleştirebileceğimizi tecrübe ettik.

Stratejiden Aksiyona Geçiş

Güvenebileceğimiz, içimize sinen ve anlamlı olduğunu düşündüğümüz bir strateji kurduktan sonra çözüm fikirleri üretmek ve geliştirmek işin kolay kısmı gibi görünebilir. Ancak bu işimizi hafife almak olur. Çoğu zaman, stratejiyi kuran ekipler ile uygulamayı yapan ekipler ayrı olduğu için stratejinin benimsenmesi kolay olmaz. Bu durumda insanlar “Confirmation Bias” pençesine düşerler ve tercih fırsatları olduğunda stratejiye uymak yerine kendi fikirlerini takip ederler.

 

Bu sorunu çözmek için yapılabilecekleri iki başlıkta toplayabiliriz.

1. Stratejinin kurulmasında uygulayıcıların (ekiplerinde liderlik rolünde olanlar ve birer ekip üyeleri) da aktif rol almasını sağlamak.

2. Stratejik bulguların ve yapının tüm üretim süreci boyunca göz önünde tutulmasını sağlamak.

Bu da bütünleşik bir ürün geliştirme ve yönetme süreci gerektirir. Dolayısıyla stratrejimizi sonuç verecek bir şekilde kurmak kadar üretim ile stratejiyi ne kadar entegre ettiğimiz de önemlidir. Bu noktada doğru kurgulanmış ürün geliştirme ve yönetim süreçleri devreye girer. İster onlarca SCRUM takımı ile üretim yapın, ister Kanban uygulayın ya da sürekli test yapmaya odaklanmış bir girişim olun, her durumda bu iki bileşeni sağlayan bir süreç ile stratejiden aksiyona geçişi temin edebilirsiniz.

Strateji Kurmanıza ve Aksiyona Geçmenize Yardım Edelim

INVERTIV’in 5 D’s of PMUX framework’ü uçtan uca kurgulanmış ve entegre yapısı ile üretim sürecindeki bu ve benzeri sorunları çözmek üzere tasarlanmıştır. 5 D’s of PMUX ile doğru metotları bir araya getirip stratejiden uygulamaya geçişteki sorunlarınızı çözmek ve fikir değil sonuç üretmek için bize ulaşın.

Leave a Reply