Product Management

“Fikir Değil Sonuç Üretin” – Ama Nasıl?

Gideceği Iimanı biImeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır geImez. – Montaigne

 

Ürün insanları belki de en geniş imkanlar ile çalıştıkları dönemi yaşıyorlar. Kullanıcı deneyimi tasarımının (UX Design) önemi anlaşılıyor, firmalar hem dış kaynaklara hem de kendi ekiplerine yatırım yapıyorlar. Dönüşüm optimizasyonu (Conversion Rate Optimization) özellikle A/B testinin anlaşılır ve sonuç odaklı doğası sayesinde en az kullanıcı deneyimi tasarımı kadar yaygınlaştı. Scrum, Kanban gibi çevik (Agile) metotlar ise şimdiye dek saydıklarımızdan çok daha derin yer edinmiş durumda.

Diğer taraftan tasarım odaklı düşünme (Design Thinking), müşteri deneyimi tasarımı (Customer Experience Design), servis tasarımı (Service Design) gibi yaklaşımlar gittikçe daha fazla konuşulur hale geldi. O kadar ki bu yıl ülkemizdeki iki uluslararası kullanıcı deneyimi konferansından biri olan UXİstanbul’un teması servis tasarımı idi.

Ancak tüm bu araç bolluğunun yarattığı çok önemli bir sorun var.

Bu benim çok sevdiğim, harika bir fotoğraf. Sayısız yıldız ile dolu gökyüzünün muhteşemliği, fotoğraftaki kişinin bu muhteşemliği hem takdir eden hem de ondan biraz çekinen duruşu ve yalnızlığı… Ürün insanlarının durumunu da bu fotoğraftaki kişinin durumuna benzetiyorum.

UX Design, Agile, Design Thinking gibi tüm bu metotlar, yaklaşımlar, iş yapış biçimleri bize yol gösteren birer Kuzey Yıldızı gibiler. Gelgelelim bu kadar çok Kuzey Yıldızı başka bir sorun yaratıyor.

“Şimdi bizim Design Thinking’e mi ihtiyacımız var yoksa Service Design mı öğrenmeliyiz?”

“Jobs To Be Done mı yoksa User Story mi kullanmalıyız?”

“MVP mi bizim için daha faydalı yoksa MLP mi?

 

Bu soruların da işaret ettiği o problem şu: Bu kadar çok Kuzey Yıldızı olan bir yerde nasıl yol bulacağız? Hangi yıldızı ne için kullanacağız İşte bu noktada asıl amacımıza dönmek ve oradan hareket etmek gerek. Ürün geliştirmekteki amaç nedir?

Ürün geliştirmenin amacı, müşterilerin ve firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

 

Ürün geliştirmenin amacının bu netlikte tanımlanması perspektif kazanmamımızı sağlar. Bu perspektif bize;

Agile, Lean, UX Design vb. tüm kavramların ürün geliştirmek ve dolayısıyla firmaların ve müşterilerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için birer araç olduğu gerçeğini hatırlatır.

 

Bu bakış açısından yola çıkarak “sadece fikir değil sonuç üreten” bir framework inşa ettik. Invertiv’in tüm hizmetleri, eğitimleri, atölyeleri bu framework’e ve dolayısıyla şimdiye dek bahsettiğimiz felsefeye dayanır. Biz bu framework’e 5 D’s of PMUX diyoruz.

 

 

Dünya üzerinde yeni hiçbir şey yok ama bizim bilmediğimiz çok şey var. – Ambrose Bierce

Merhaba yazısında framework’ün detaylarından ziyade nasıl bir çerçeve çizdiğini göstermek daha yerinde olacak. 5 D’s of PMUX ürün geliştirmenin 5 temel parçasını temsil ederi. PM (Product Management) ve UX (User Experience Design) kavramlarını deyim yerinde ise evlendirerek ürünün stratejiden optimizasyona, araştırmadan, tanıma ve üretime dek olan tüm temel parçalarını kapsar. Bu parçalar arasındaki ilişkiyi ve döngüsel akışı da göz önüne alarak bir üretim süreci belirler. Gelin bu 5 parçaya bir yolculuk metaforu üzerinden bakalım.

 

  1. Destination: Nereye gidiyoruz? Neden?
  2. Discovery: Alternatif yollar neler? Bizim için en ideali hangisi?
  3. Definition & Design: Adım adım yol tarifimiz ne?
  4. Development: Tüm yolculuk için planımız ne? Yolculuk için gereken takım, ekipman, organizasyon nasıl olmalı?
  5. Data & Optimization: Yolculuk sırasında ve öncesinde neler öğrenmek istiyoruz? Bunları yolculuğu iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz?

 

Bu 5 parça ürün geliştirme sürecini tümüyle kapsayacak ve kendi başına da anlamlı olacak şekilde seçildi. Bu 5 parçanın ardışık sıralanması adım adım giden bir süreç algısı oluşturabilir. Ancak 5 D’s of PMUX, ürün geliştirmenin, özellikle dijital ürünlerin, gerektirdiği esnekliği de yansıtmak üzere tasarlandı. Bunları 5 D’s of PMUX ‘i detaylı anlattığımız yazı dizisine bırakalım.

Bu noktada fazlasıyla felsefi bir framework görünümü çizdiğinin farkındayız. Ancak 5 D’s of PMUX ürün geliştirmeyi bu 5 parçaya bölmekle kalmayıp her bir parçada sonuç üretmek üzere hangi araçların, nasıl kullanılacağını da gösterir. Aşağıdaki sunum 5 D’s of PMUX’in parçaları arasındaki ilişkiyi ve özellikle 18 ile 32. slide’larında da 5 D’s’in diğer tüm araçları nasıl kullandığını gösteriyor.

 

Sunumdan da göreceğiniz üzere 5 D’s of PMUX’in tamamen orijinal olma gibi bir kaygısı yok. Aksine var olan harika bilgi kaynağını kullanışlı, sonuç üreten bir framework olma amacındadır.
Yıllar içinde bu framework’ün bizim için ürettiği sonuçlar o kadar heyecan verici oldu ki, artık bunu daha büyük bir ölçekte paylaşmak için Invertiv’i kurduk. Merhaba yazısının alışılagelmişten farklı olarak framework’ümüze ayrılmasının temel sebebi de bu heyecan verici sonuçlar oldu.
Birlikte neler yapabileceğimizi öğrenmek için bize çözmeye çalıştığınız problemleri anlatmanız yeterli.
İletişime Geç

 

Leave a Reply